Jižní Brdy 5.-6.5.2007

foto << mohyla nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem v místech kde si 8. 4. 1815 Jakub Jan Ryba podřezal žíly. Informační leták umístěný na stromě v blízkosti mohyly uvádí: „Tichým společníkem mu v té chvíli byla kniha, kterou napsal jeho oblíbený filozof Seneca, kterého měl velmi rád a také skončil právě takovou smrtí jako J. J. Ryba.“ Pro katolíka je sebvražda naprostou ztrátou důvěry v Boha a Jeho pomoc, katolíci umírají (je-li to možné) s křížem v ruce a ne s knihou hlásající stoicicmus. Stoici byli pantheisté, už toto je neslučitelné s katolickým náboženstvím. Senecův výrok: „Chtějícího osud vede, nechtějícího vleče“ rovněž odporuje katolickému náboženství, které v osud nevěří.

foto

Toto je hezky vyjádřeno v jedné staré ranní modlitbě: „Staň se, chválena a na věky nade všechno vyvyšována budiž nejspravedlivější, nejvyšší a lásky nejhodnější vůle Boží u všelikých věcech.“ A tak byl J. J. Ryba pochován na morovém hřbitově a ne na katolickém.

Třemšínská bouda podobná strážnímu stavení středních Brd, místo oken jsou umístěny střílny >>

foto foto

kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále s varhany na které J. J. Ryba hrával

foto


bývalý morový hřbitov >>

foto


<< po 40 letech jsou ostatky J. J. Ryby přemístěny na katolický hřbitov

foto


pivoň, úlovek z restaurace
Hutě pod Třemšínem

foto

foto studánka pod Třemšínem a chátrající rozhledna na vrcholu Třemšína 827 m.n.m.
zpět na úvodní stránku