Libice 21.4.2007

23.4.2007 si připomínáme 1010 let od mučednické smrti sv. Vojtěcha, nástupce prvního pražského biskupa Dětmara a zakladatele prvního mužského kláštera u nás (Benediktinský klášter v Břevnově u Prahy). Při misiích v Prusku byl v blízkosti Hamburku udeřen pádlem mezi lopatky a bylo mu vyhrožováno zabitím. Opusťte modly a poznejte pravého Boha, hlásal sv. Vojtěch pohanům, ti však po něm házeli kamení. V lese, zvaném Romovské pole, pro Prusy posvátném, byl roku 997 proboden pohanským knězem jménem Sikka kopím, hlava mu byla useknuta a nabodnuta na kůl.

foto

základy chrámu z opuky v otonském slohu na hradišti kde sídlil Slavník se svojí družinou, nedaleko soutoku Cidliny a Labe (obr. níže), zanikl při vyvraždění Slavníkovců 28.9.995

foto foto


kostel sv. Vojtěcha postavený na místě kam tradice klade dřevěný kostel sv. Bonifáce v němž byly pochovány oběti z roku 995, podle Dalimilovy kroniky se sv. Vojtěch zjevil na pohřbu svých bratrů >>

foto v místě současné fary, v předhradí, stával mariánský kostel >>

foto


sv. Vojtěch se narodil nedaleko současného obecního úřadu, byl silný a otec jej určil pro světský stav, když smrtelně onemocněl rodiče jej položili na oltář Panny Marie a po uzdravení otec z vděčnosti slíbil, že syna vychová pro stav duchovní.

Praha     Suchdol     22.4.2007

foto foto


Zvonice ve Starém Suchdole z roku 1846, z doby kdy byli Ježíš Kristus, Panna Maria a svatí ctěni a nikoliv uráženi necudnými vyobrazeními jako v tomto případě. Je zajímavé, že představitelé Katolické církve takové dílo trpí již řadu let ve zvonici! Rekonstrukce proběhla v roce 1997 a obraz je datován také tímto rokem. Tento fakt o mnohém svědčí, má-li kdo ještě víru v čistotu svatosti nemůže se nechat vést všetolerantními pastýři. Ale kam jít? Kde je hlásáno nedeformované katolické učení, kde se ještě učí ve stylu Ježíšova ano ano, ne ne?

tématicky podobný výlet                           zpět na úvodní stránku