Karlštejn - Srbsko     7.4.2007

foto foto


užovka hladká nad kostelem sv. Palmácia v Karlštejně

foto foto


foto hlaváčci se letos obzvláště vydařili

foto


zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku