Alkazar a Císařská rokle   24.2.2007

foto foto


foto Netopýr velký a netopýr vodní (níže) ve štolách lomu Alkazar kde Němci za 2. světové války
foto budovali továrnu. Podle jednoho z projektů mělo dojít k propojení štol s lomem Amerika. V zazděných štolách je uložen nízko- radioaktivní odpad z let 1959 - 1965.


foto Očekáváno bylo více druhů netopýrů: dlouhouchý, ušatý, černý, večerní, vodní a velký.
<< v zahrádkách již kvete více druhů rostlin, ve volné přírodě jsme viděli podléšky, zatím se jim nechce plně se rozvinout

foto foto


foto << oběd v Srbsku a pokračování výletu přes pěnovcová jezírka Císařské rokle

foto

foto

foto

foto


foto foto


amonit nalezený v rokli                             pozdější výlet do Císařské rokle  též zde
zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku