Lštění - Hvězdonice - Chocerady   17.2. a 3.3.2007

foto << Kostel sv. Klimenta původně gotický, a podle patrocinia snad i románský, stojící v prostoru hradiště Lščen, kde stával dle Kosmy velmi pevný hrad Lštění (castrum munitissimum Lesczen), ve kterém roku 1055 věznil kníže Spytihněv II manželku svého bratra Vratislava.

28.4.1970 kulový blesk velmi poškodil střechu kostela
1972 - 1973 generální oprava kostela
18.8.1974 velké krupobití poškodilo omítku

foto foto


Zřícenina hradu Dubá ze 13. století stojící na zalesněném ostrohu. Dosud je patrné propojení hradbami s podhradím Odranec (2 obrázky níže).

foto foto


foto mapa << v mapě je zakresleno opevnění hradu hnědě a příkopy zeleně
účelově využívaný zámek Komorní Hrádek >>
foto níže zřícenina Čajchanův hrádek

foto


související výlet       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku