Halouny - Voznice - Mníšek pod Brdy   3.2.2007

foto foto


studánka u Haloun se zvýrazněným nápisem 16.3.1906 JV FH JJ (datum je možná 16.5.1906)

<< vrt s vytékající dobrou železitou vodou u Haloun

foto foto


studánky mezi Kytínem a Voznicí

Měsíční údolí - Konopišťský potok   10.2.2007

foto foto


foto jarní Konopiště, Golgota a pávi

foto


foto foto


foto Polomy v Měsíčním údolí, které postihly celou republiku 18.1.2007 při přechodu orkánu Kirill. Rychlost větru v Praze Karlově dosahovala v nárazech 162 km/h (45 m/s), na zařazení do nejvyššího 12° Beaufortovy stupnice orkán by stačilo 118 km/h (33 m/s). Na Sněžce padl republikový rekord 216 km/h (60 m/s).

Při pohledu na zlámané a vyvrácené stromy nelze nevzpomenout na slova arcibiskupa Marcela Lefebvra pronesená na přednášce v Angers L.P. 1980: "Velkým zlem, zodpovědným za to vše, co se událo na koncilu je falešný duch ekumenismu, který nás staví na stejnou rovinu s ostatními náboženstvími. Ne, není možné postavit Pána Ježíše Krista vedle Budhy, Luthera, vedle všech těch sluhů ďábla! Možná, že si pomyslíte: 'Pane biskupe přeháníte, pokud říkáte sluhové ďábla!' A přesto, buďto jsou vedeni Duchem svatým, nebo inspirováni zlým duchem. Jak z toho vybřednout? Tedy pokud jsou oni osvíceni dobrým Duchem, zůstávají v jednotě s Církví, avšak pokud hlásají bludy, jsou vedeni ďábelským duchem, knížete lži. Jiné řešení není možné. Sám ďábel vymýšlí všechna ta náboženství, aby překazil obrácení na pravou víru! .... Je potřeba vyhnat z církve bludy, které obsahuje liberální filosofie. Je možné, že k tomu budeme přinuceni skrze události kataklizmat, jež Bůh může seslat jako trest za odmítnutí panování Našeho Pána Ježíše Krista ve společnosti."

související výlety:  1      zpět na minulou stránku      zpět na úvodní stránku