Bílá Hora, Markéta, Pražský hrad   21.1.2007

foto foto


Bílá hora - místo kterému Panna Maria požehnala

foto


Obraz Madony strakonické, které stavovští vojáci ve Strakonicích v počátku třicetileté války vypíchali oči, pomohl císařským vojskům a katolické lize při bitvě na Bílé Hoře 8.11.1620. Tato kopie se nalézá v kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře.

kaple Božího hrobu při kostele Panny Marie Vítězné >>

kaple Božího hrobu u Slanýho

foto foto obrazoborci v počátcích první republiky řádili i v Praze, socha sv. Jana Nepomuckého u sv. Markéty v Břevnově, andělíček držící mariánský obraz má rozbitou hlavu a sousední dvě sochy chybí

současný stav foto vpravo >>


foto foto sv. Barbora nad Starými zámeckými schody bez rukou a s rozbitou věží, první důsledně opravené dílo

do roku 1585 bývaly tu popravy osob šlechtických, proto postavena sem patronka umírajících


dle knihy "Ve jménu demokracie", A. Š. 1922             zpět na úvodní stránku