Babka a Brdy   6. a 13.1.2007

foto foto


výklenková jeskyně Na Babce 3 km jižně od Řevnic v ordovických křemencích Barrandienu, délka 20 m

foto


Ve svahu Babky překvapí cca 5 x 3 metry velká jeskyňka v křemenci s oknem a vstupem 2 m dlouhým a 1,3 m vysokým. Uvnitř je možno se postavit nebo i přespat v několika málo lidech.

foto

foto


po odstranění pravděpodobně zpevněného písku pláže zůstal v nadložní vrstvě otisk čeřin ordovického moře


<< symbolický trampský hřbitov na Brdech


foto foto
lednové sedmikrásky
zpět na úvodní stránku