Slaný hvězda husitství   9.12.2006

foto foto


V urbanisticko chiliastickém pojetí husité přizpůsobili Danielovo proroctví o úniku pěti měst na konci světa:
Plzeň = Slunce,
Žatec = Ségor
(někdy také Slunce),
Louny = Měsíc,
Slaný = Hvězda,
Klatovy = Zář

Obrazoborci oslavili svátek mistra Jana Husa 6.7.1920 stržením Svatotrojického sloupu ve Slaném na náměstí, sloup na staré pohlednici (obr. vpravo nahoře), dnes není po sloupu ani památky (obr. vpravo níže).

foto foto Při sporu mezi Tábority a Pražany se Slánští odklonili od táborské strany, ti obklíčili jejich město a po dvanáctidenním obléhání se lstí 17.4.1425 dostali dovnitř.

foto

foto


Tři kříže na náměstí značí místa kde byli husity upáleni konšelé s rychtářem.

pískovcový útvar Podlešínská jehla >> svrchní šedé souvrství karbonu - stefan

související výlety:  1  2     

Svatý Jan ve Vojkově u Říčan - 17.12.2006

druhý výlet po stopách obrazoborců z počátku první republiky

foto foto


tak jako ve Slaném, místo opravy sochy následovalo její odstanění

Sto roků nad zemí trčel
jak poručil papež a pán,
s hvězdami kolem své hlavy
ze skály vyskočil Jan.
Pohané chtějí-li odstanit sochu,
kdo na tvoje místo?
Koho tam dám?
Snad se tam musím
postavit sám?

Petr Bezruč, otisknuto v "Listě pravdymilovném a legračním"
těl. jednoty Sokol v Semilech

Svatý Jene z Nepomuku,
drž nad námi svojí ruku,
bychom věrni byli tobě,
by náš jazyk neshnil v hrobě.

Svatý Jene,
Miláčku národa českého,
budiž před trůnem Božím
jeho zástupcem.

většina zde uvedeného jest převzata z knihy "Ve jménu demokracie", A. Š. 1922

zpět na minulou stránku      zpět na úvodní stránku