Slaný   18.11.2006

foto foto
<< na vrcholu kopce zvaného lidově "Božák" byla r. 1665 vystavěna kaple Božího hrobu, patří mezi první stavby tohoto druhu v Čechách


kaple Božího hrobu v Jeruzalémě (foto 25.5.2005) >>


foto << kaple Božího hrobu - detail z historické pohlednice ze Slaného

Po smrti na kříži bylo Kristovo tělo sejmuto a uloženo do skalní hrobky vytvořené rozšířením jeskyně. Aby mohl okolo hrobu vyrůst kostel, byl ve 4. století skalní masiv odtěžen. Ponechána byla část vápencové skály vytesané do tvaru lože pro pohřbeného. Dnes je tato část hrobky zakryta mramorovou deskou a v jejím okolí stojí kaple Božího hrobu. Nad kaplí se rozprostírá klenba chrámu Božího hrobu v jehož vnitřku se nalézá i Golgota s místem ukřižování Ježíše Krista, sloup bičování, Adamova jeskyně s puklou skalou (země se zatřásla, skály se rozpukly - Mt 27,51) a část kamene, který kdysi uzavíral vchod do hrobky.

Kaple Božího hrobu nad Kvíčkem nám připomíná kapli umístěnou nad skutečným hrobem v Jeruzalémě. Bohužel se tato stavba dostala do smutné knihy Michala Valenčíka - Ohrožené památky v České republice. Kaple nad Kvíčkem u Slaného z roku 1665, pravděpodobně nejstarší stojící stavba tohoto druhu v Čechách, je uvnitř zpustošená, nástropní malba zničená, strop promáčený. Naštěstí město začíná s opravou, a tak alespoň již ze střechy nevyrůstají keře, jak je tomu na fotografii ve zmíněné knize.

Kaple Božího hrobu můžeme nalézt i na dalších místech v Čechách. Například v Mimoni (vystavěna 1667), Voticích (1685) a v Horšovském Týně při kostele sv. Anny Na vršíčku (1696).

Věřících ubývá a v mnohých kostelích se nevybere ani na jejich provoz. Naštěstí na některých obecních úřadech si uvědomují, že bez propagace historických a přírodních památek v obci a okolí se turistický ruch nezvýší. Po zajímavé procházce zajdou turisté do restaurace, do obchodů a případně stráví noc v některém z ubytovacích zařízení. Obec jako celek může na zvýšení turistického ruchu jenom vydělat. Investice do opravy památek musí tomuto zisku předcházet. Tam, kde nechají památky spadnout, tam se turistický ruch nemůže zvýšit a čím později se s opravou začne, tím bude nákladnější. V opačném případě udělá obec radost hned několika lidem. Věřící budou rádi, že objekt postavený ke chvále Boží neskončil v troskách a slouží svému účelu, turisté budou rádi, že viděli něco zajímavého a podnikatelé ve službách budou spokojeni ze zvýšení tržeb. Bohužel zatím mnohde převladá vidina rychlého osobního zisku, ale snad se dění obrací k lepšímu, alespoň v údržbě křesťanských památek, jako v případě Božího hrobu u Slaného.

foto << Boží hrob u Slaného     Boží hrob v Jeruzalémě

foto


kostel sv. Gotharda a Slanská hora (nástěnná malba)

foto foto

foto


Sloupcová odlučnost čediče na Slanské hoře

foto


podzemí Slanské hory

foto


sloup vinařů a rybářů pravděpodobně ze 14. století

foto

foto


kdysi slaný pramen byl objeven podle pověsti r. 750 za knížete Nezamysla, který zde pod horou osadu založil a z vody sůl vyvařovati rozkázal

související výlety:  1  2      zpět na minulou stránku      zpět na úvodní stránku