Pražský zlom   4.11.2006

foto

foto


V Hloubětíně se nalézá jediný odkryv zpřístupňující plochu Pražského zlomu. Na ploše vidíme třením a tlakem vyhlazené skalecké křemence (dobrotiv, střední ordovik). Vertikální vzdálenost mezi skaleckými křemenci uloženými severně od zlomu a těmi na povrchu je cca 1,5 km (viz řez geologické mapy M-33-XV). Pražský zlom je na dolní mapě zvýrazněn červeně.

foto foto

foto


zpět na úvodní stránku