Jihlava - Brno   25. - 30.9.2006

Zmlknou-li tito, kamení bude volati   (Lk 19,40)

Na vyvýšených místech, v údolích, u cest i v polích stojí jako němí ukazatelé cesty kříže s ukřižovaným Synem Božím. Na kamenných podstavcích jsou obvykle uvedeny výzvy ku chválení Boha, ale zde na Moravě je často připsáno několik veršíků k zamyšlení. Tato slova mnohdy působí ve světsky orientovaném prostředí jako připomínka prastaré pravdy, o které se dnes již nemluví. Najdou se i tací, kteří by ji chtěli umlčet, pozměnit nebo alespoň rozmělnit, ale kříže na kamenných podstavcích dosud, jako prst vztyčený k nebi, volají do tmy tohoto světa, neboť zmlknou-li učedníci, kamení bude volati.

foto
Pojďtež ke mně všichni,
kdož pracujete
a obtíženi jste,
já vás občerstvím.
Zakřany L. P. 1894

foto
Kristus trpěl za nás,
zanechal nám příklad,
bychom následovali
šlépěje jeho.
Lukovany 1935

foto
Tvůj kříž
ukazuj mi cestu
k životu věčnému!
Zakřany
posvěcen r. 1888

Z prvního kamenného kříže nás Kristus volá k sobě, volá všechny kteří jsou již unaveni pachtěním se v tomto světě a nabízí nám občerstvení, které následuje po změně v pořadí hodnot. Je-li na prvním místě Bůh není se již za čím honit.

Na kamenném podstavci druhého kříže se dočteme, že Kristus trpěl za nás. Ne Budha, ne Mohamed. Je jen jediný kdo trpěl za nás - Ježíš Kristus, Syn Boží a požaduje od nás následování.

Proč máme Ježíše následovat se dovídáme ze třetího kříže - je to cesta k životu věčnému. Nestačí jen věřit, víra bez následování je falešná, mrtvá a bezvýznamná. Nesmíme se nechat zmást učením protestantů a ekumenických hlasatelů snadné cesty, ale chceme-li dojít života věčného v nebi musíme následovat Krista.

foto
Má rozkoš ó Ježíši,
budiž Tvůj kříž nésti,
neb v kříži Tvém je spasení,
v kříži ochrana od nepřátel,
v kříži naplnění sladkosti.
Popůvky 1938

foto
Ke cti a slávě Boží v 25. roce papežování sv. Otce Lva XIII. dali postavit
mládenci a panny
z Přibyslavic L. P. 1902

foto
Svatý kříži, voď nás k sobě v této smutné, žalné době, potřebujem posilnění; bychom došli cíle svého z údolí zde slzavého,
pomoz nám na pouti denní!
Skřipina L. P. 1897

Jak uvádí čtvrtý kříž, teprve plné následování a odevzdání se Ježíšovi, přijmutí kříže bez výhrad, přináší rozkoš do našeho života, rozkoš nebeskou, ne takovou jakou poskytuje tento svět. Kdo dospěje až sem, ten by Pána za nic na světě neopustil, příslib spásy je pro něj vším.   

foto Při pátém kříži si uvědomujeme, jak je čím dál tím těžší Krista následovat. Ještě před 100 lety byli chlapci a děvčata hrdi na to, že jsou mládenci a panny, nepotřebovali sexuální výchovu, propagaci kondomů, antikoncepci ani jiné vymoženosti současného světa - následovali Krista, vážili si moudrého papeže a dali postavit kříž ke slávě Boží.

Současnost textu posledního kříže je až neuvěřitelná, ukazuje nadčasovost pravého učení Církve svaté, učení nedeformovaného. Bez Krista nemůže tento svět vybudovat nic jiného než slzavé údolí, byť s plnými žaludky. Začneme-li podle toho žít, nebude to již výkřik z kamene, ale z nás. Pak kameny mohou umlknout, protože již bude slyšet hlas Ježíšových učedníků.

<< cedule na hřbitovní bráně v Hartvíkovicích nás varuje a čas se krátí

foto foto Smírčí kříž 1 km jižně od Jeclova
pod rameny latinského kříže vyobrazena otka na čištění radlice pluhu a orientální šavle

V Třebíči, v ulici U větrníku stojí větrný mlýn na mletí kůry, suroviny pro výrobu třísla na vydělávání kůží. Postaven 1836, sloužil do poloviny 19. století.

foto foto


Balbínův pramen v Brně

foto


pramen sv. Floriána v Brně

foto


Nedaleko pramene sv. Floriána stojí kříž a kámen s nápisem:
27.8.1899 - 29.8.1999
Ke 100. výročí posvěcení zaniklého kostela sv. Floriána
Městská část Brno - Černovice

související výlet         související slavnost         zpět na úvodní stránku