Družec   24.4.2016

Družec, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Družec, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Družec, interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie, horní obrázek a dvě rytiny níže převzaty z publikace Dr. Ant. Podlahy Posvátná místa království Českého, vydáno v Praze L. P. 1913

Družec, Panna Maria Družecká Družec, Panna Maria Družecká

Družec, zázračný pramen


socha Panny Marie Družecké vyobrazené na rytinách výše je považována za zázračnou neboť, když Žižka kostel spálil zůstala v plamenech neporušená

zázračná studánka, roku 1831 se zde při procesí z Kladna uzdravila z epilepsie a ochrnutí jazyka Anna Landová, stalo se po pronesení vroucných proseb k Panně Marii, přítomnosti na celých bohoslužbách, napití a omytí zdejší vodou

Družec   15.7.2006

Družec, Zkamenělec Družec, sv. Petr


Informační cedule vedle Zuzany, Zkamenělce, Tomáše, Fída a Valdy uvádí:

V knize "Via Santa Vetero - Boleslaviam ad Dei Genitricem deducens" vydané roku 1690 je napsáno: "....Socha Panny Marie v Družci zůstala uprostřed plamenů neporušena, když celý kostel družecký požárem byl zničen. Tam člověk křivopřísežný, když se zaklínal, aby se v skálu proměnil, ihned zkameněl...."

Další pověst vypravuje, že je to pasák, který hnal stádo ovcí okolo kostela a posměšně práskal bičem v době, kdy se zpívaly pašije. Byl proto potrestán a zkameněl.

Na obrázku vpravo je chátrající socha sv. Petra nedaleko Družce.

Družec též zde     zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku