Háje - Miličovský les - Koloděje   24.6.2006

foto foto


foto labuťátka v Miličovském rybníce a na pastvě
dobře, že bojovný labuťák nebyl přítomen

foto


<< jidášovo ucho utržené z černého bezu v Miličovském lese

Brno - Ronov nad Sázavou 14.-20.6.2006

kříže od Nové vsi, Nihova, Dobré vody a Netína

foto foto foto

Choď kam choď,
hledej co hledej,
lepší a bezpečnější
cesty vzhůru
nenajdeš než-li
cesty kříže.

Stůj zde synu dcero má
kam tě vede cesta tvá
vpusť v mysl
v srdce obraz můj
bude šťastný
odchod tvůj

Poutníku zde málo stůj.
Rány moje rozvažuj.
Rány moje kynou
léta tvoje hynou
přijde smrt a soud nastane
kam se tvoje duše dostane.

foto << Utrpení, bolest, kříž, Vede duše k Bohu blíž

foto

foto

foto zvony křižanovského kostela

nahoře sv. Zdislava a umíráček odlité ve zdejší farské stodole

sv. Zdislava se narodila v Křižanově

sv. Václav odlit tamtéž >>

foto


zvon Vzkříšení vážící 1680 kg z roku 1508 s nápisem Regina coeli letare quia meruisti portare resurexit sicut dixit (Vesel se nebes královno...), pro svojí historickou hodnotu nebyl nikdy rekvírován

elektricý pohon zvonu sv. Václav >>

související slavnost

související výlet

zpět na úvodní stránku