Kopeč   3. a 10.6.2006

foto


foto Kopeč - čedičové kopečky s magnetovcem ovlivňujícím střelku kompasu

směr střelky k severu bude zobrazen po najetí kurzoru myši na obrázek

<< stačí kompas od skály oddálit a účinnost magnetovce je minimální

na jednom místě střelka kompasu ukazuje na sever místo na jih

stín klacíku dokumentuje polohu slunce před polednem


foto foto


<< Nukleární spasitel, při silnici na Postřižín, instalovaný Občanským sdružením přátel všech přátel města Odolena Voda. Cílem sdružení je prý zlepšení estetických kvalit města. Myslím, že za takové dílo by se nemuseli stydět ani satanisté.

foto foto foto


Kopeč, bělozářka liliovitá - chráněná rostlina - ohrožený druh, černýš rolní (pojmenovaný podle zbarvení po zaschnutí, mimo vlastních kořenů má přísavné kořínky pomocí kterých přijímá výživné látky od hostitelských rostlin, semena až 7 mm dlouhá obsahují "masíčko" pro mravence - myrmekochorie), překonávání dálnice zatrubněným potokem, prasátka u Dolánek

foto


zpět na úvodní stránku