Chotouň a Čertova brázda   5.-8.5.2005

Jindřich rytíř Chlumčanský, pozemkový komisař, náhle u Chotouně onemocněl. Sluha jej musel z koně donést na lože. Při té příležitosti se dozvěděl o moci svatoprokopské vody. S vírou se modlil, nechal si nohy vodou omýt a hned cítil ulehčení. Druhý den usedl na koně a pokračoval v práci. 22 let, rok co rok, posílal z vděčnosti do kaple sv. Prokopa 6 velkých svící.

foto << Prokopova mohyla v Chotouni, v jejíž blízkosti Čertova brázda začíná

foto


studánka sv. Prokopa v Chotouni >>

foto << vyobrazení sv. Prokopa orajícího brázdu s čerty


kostel sv. Prokopa v Chotouni

foto


foto


foto foto foto foto Čertova brázda se sytějším vyznačením zachovaných úseků


foto

foto

brázdu můžeme dodnes sledovat v podobě úvozů polních a lesních cest nebo jako koryta potoků


foto foto foto na historické mapě z roku 1903 najdeme brázdu téměř neporušenou


po rozorání mezí, vytvoření lánů a výstavbě silnic zůstaly z brázdy jen kousky, nejvíce je zachovaná v jižní části okolo obce Mělník

výlety za pamětihodnostmi sv. Prokopa:   prastará cesta a zázračný obraz,   klášter, Vosovka, ostatky a kaplička pod Čertovou brázdou,   Chotouň a Čertova brázda,   příběh o čeledínovi Ondřejovi a kamenný kalich,   studánky a jeskyně,   lůžko,   Trucovna, Habrovka, kámen, Votočnice

zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku