Úvaly   30.4.2006

foto v blízkosti Úval u trati stojí pamětní kámen:

Princ Joan
Quercetum
Ad      Ann Regim
Jubil              1898
Ad 50 Ann Regim
Jubil 12 Nov 1908

foto


za denního světla je nápis nečitelný, snímek byl pořízen za tmy při bočním nasvícení

Divoká Šárka II   1.5.2006

foto foto
<< jeskyňka v buližnících severní stěny Šestákovy skály cca 4 metry dlouhá

cestou z Divoké Šárky do Nebušic stojí kříž s nápisem "Pane Bože chraň nás od moru, hladu a války 1948 >>


vzhledem k tomu, že v České republice byla poslední morová epidemie v letech 1713 až 1714 a od té doby se u nás podobně jako v Evropě mor nevyskytuje jde o zajímavou prosbu

podzemí Šárky:   I  III  IV  V...                                zpět na úvodní stránku