Dolní Dobrouč V   14.-17.4.2006

foto foto kapličky křížové cesty vedoucí z Ústí nad Orlicí na Andrlův chlum byly postaveny v letech 1852 až 1853


jednotlivá zastavení jsou značena nápisem "statio" a číslo zastavení tak jako v Jeruzalémě

foto foto


fota křížové cesty z Velko- pátečního deštivého výstupu


Boží hrob a původní zastavení křížové cesty z let 1753 až 1755


foto << Poustevníkova studánka

foto


kamenný kžíž přímo do země zasazený s nápisem "Jakub Nowak z byka umrzel 1695" postavený na památku ousteckého řezníka, který vedl z Řetové touto cestou na porážku rozzuřeného býka >>

foto


<< Kaple sv. Jana Křtitele z roku 1806 - součást bývalých ousteckých lázní

kompas v závěsu - nádražní restaurace Ústí nad Orlicí

foto


zpět na úvodní stránku