Petrov - Medník - Kamenný Přívoz   1.4.2006
foto

letos jsme období květu kandíka psího zuba nepropásli, za týden jich pokvete asi ještě více

foto foto


foto << kaplička u oblíbené výletní hospody "U Novotných" v Třebsíně

fotoodočinek
po proniknutí lesy Medníka >>výlet na Medník 4/05 a 3/08

Beroun - Axamitova brána - Srbsko 8.4.2006

foto foto kaple v Jarově, za povšimnutí stojí dvě cedule na zdi
<< vlevo

nápis na horní:
výška vody při průtrži mračen 28. XII 1865
nápis na dolní:
výška vody při průtrži mračen 27. V 1872

koniklec >>
(foto Lenka)
Olympus SP 320

foto foto Axamitova brána, před propadnutím stropu vstup do jeskynního systému
<<
Jelínkův most, rozšířená krasová puklina >>

foto fotozpět na úvodní stránku