Svatá cesta 1. část: Prosek - Dřevčice   4.3.2006

Podél staré cesty z Prahy do Staré Boleslavi bylo v letech 1680-90 vystavěno 44 kapliček na vzdálenost Karlova mostu od sebe. V horní části kapliček býval milostný obraz mariánský, dole vyobrazení příběhů ze života sv. Václava, který touto cestou do Staré Boleslavi putoval. Pouť vykonal též sv. Jan Nepomucký.

Souřadníce GPS jsou měřeny 8 kroků JV od kaple a jsou zapsány v systému S 1942 (čtverce turistických map). Vzdálenost kaplí je uvedena pouze u těch, které spolu sousedí. Přesnost měření 4 - 8 m.

číslo kapličky:
umístění:
souřadnice x / y:
vzdálenost:

foto 14
za Vysočany
3465716 / 5554772
-

foto 15
před Kbely (skrytá)
3466124 / 5554973
14-15   455 m

foto 23
za Kbely
3469134 / 5556286
-

foto 24
před Vinoří
3469513 / 5556463
23-24   418 m

foto 25
kraj Vinoře (skrytá)
3469853 / 5556809
24-25   485 m

foto 26
Vinoř
3470129 / 5557171
25-26   455 m

foto 29
Vinoř za továrnou
3471141 / 5557940
-

foto 30
začátek Podolánky
3471334 / 5558361
29-30   463 m

foto 32
za Podolánkou
3472119 / 5558657
-

foto 33
za Podolánkou
3472495 / 5558902
32-33   449 m

foto 35
začátek Dřevčic
3473293 / 5559442
-

foto foto foto


Na ulici Sokolovská, naproti Kaizlovým sadům v Karlíně stojí kaplička sv. Václava, který má na praporci vyobrazení Palladia země české - cíl Svaté cesty. Mezi 44 kapliček nepatří, ale nalézá se poblíž místa, kde stávala kaplička č. 2 a vzhledem k tomu, že světec touto cestou putoval je zde určitá souvislost pravděpodobná. První kaplička byla poblíž křižovatky Sokolovské a Šaldovy ulice. Kaplička na třetím obrázku se nalézá mezi kapličkami 12 a 13, dnes již neexistujícími. Dle tvaru i umístění také do Svaté cesty nepatří. (foto 11.3.2006)

Svatá cesta 2. část: Stará Boleslav - Dřevčice 19.3.2006

foto << Svatý Jan Nepomucký se modlí před Palladiem a prosí matku Boží, aby zachoval zpovědní tajemství.
(socha v Brandýse nad Labem)

foto


Milostný obraz Panny Marie daroval sv. Ludmile sv. Metoděj při křtu. Po její smrti nosil vnuk sv. Ludmily, sv. Václav, obraz stále u sebe. Po jeho zavraždění vzal bl. Podiven, věrný sluha sv. Václava, obraz vrahům a zakopal jej pod kořenem stromu v hájku, tam kde dnes stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie. Několik kroků od úkrytu obrazu byl dopaden a oběšen. Až roku 1160, při přeměně hájku na pole, vyoral obraz rolník a byla zde postavena první kaple. Roku 1609 se zdálo, že reformace v zemi zvítězí a tak se katolíci obrátili k Matce Boží do Staré Boleslavi a obraz prohlásili za Palladium - ochranný obraz země české. >>

foto 42
Brandýs ve zdi
3475626 / 5561316
41-42   400 m

foto 41
Brandýs park
3475475 / 5560946
-

foto 38
za Brandýsem
3474389 / 5560157
-

foto 36
Dřevčice
3473675 / 5559685
35-36   453 m

foto foto foto
<< mapy se zakreslenou polohou zachovaných kapliček Svaté cesty

Průměrná vzdálenost kapliček, která by měla odpovídat délce Karlova mostu je 447 metrů. Karlův most jako celek této vzdálenosti neodpovídá - je příliš dlouhý, pravděpodobně jde o užitkovou délku mostu počítanou od pravého břehu Vltavy pod Novotného lávkou k levému břehu Čertovky.

fotočlánek pro
3/06

související výlet                           zpět na úvodní stránku