Rajská zahrada - Satalice - Vinoř   11.2.2006

foto << větvení tratě z Prahy na Turnov (vlevo) a Nymburk (vpravo)
odbočka Skály

foto


trať na Turnov pokračuje zaříznutá do pískovce

foto


u bývalého mostu je v zarovnané skále ponechán zajímavý výčnělek - možná podstavec pro sochu

foto

foto


foto Vinořský park - štola končící ve vodě

archeologická památka - Kamenný stůl

foto


foto << studánka
ve Vinoři
fotove Vinořském parku se nalézá také hradiště, ve kterém byly nalezeny střepy nádob unětické kultury, bylo využíváno ještě Slovany

foto


na návštěvě u Míši, krmení Lukáše a Filipa

zpět na úvodní stránku