Máslovice   30.12.2005

foto betlém z másla v muzeu másla v Máslovicích >>

foto


<< máselnice z Máslovic

foto
motovidlo >>

foto


<< hraboš polní na turském poli

Břetislavka   31.12.2005

foto
asi 5 metrů hluboký převis, nad tratí u Vltavy, při odbočce na Břetislavku >>

tentýž převis za 8 let

Dolní Dobrouč IV   6.-8.1.2006

foto<< pro vodu v mariánské studánce u Horákovy kaple

nápis na sloupku:
Sv. Maria
uzdravení
nemocných

Horákova kaplepaní Rajnetová
Péa
Markéta
Terezka
Bety
Jiří
Vojtěch
Vlasta
Lenka


foto zima v Dolní Dobrouči

foto


zpět na úvodní stránku