Liberec   16.-18.12.2005

foto Secesní poutní kostel Panny Marie "U obrázku" v Liberci

K nedaleké studánce přicházeli nemocní s touhou po uzdravení již v dávných dobách. Majitel jejího pozemku, rychtář z Ruprechtic byl vážně nemocen a slíbil, že za uzdravení postaví u studánky kříž - slib splnil. Později zde nabyl zraku slepý chlapec a ke studánce chodila celá procesí.

foto


Kostel byl několikrát vykraden a co zde cenného zbylo je uloženo v depozitáři, včetně vzácné poutní sochy Panny Marie od obrázku.

Tuchoměřice   24.12.2005

foto foto

foto


několik staveb za Tuchoměřicemi směrem na Okoř:

podstavec na sochu s poškozeným nápisem:
Renov. 1892 - 1935
Oroduj za nás Panno Maria

umělá jeskyňka z buližníkových kamenů (grotta)
původně se sochou sv. Františka

podstavec sochy sv. Salvátora v dezolátním stavu >>

související výlet:  Pazderna

kapličkový výlet na Hájek III (mimopražská část)   28.12.05

foto foto foto


Kaple č. 11 a 12 při silnici na Karlovy Vary za Prahou. V Hostivici a okolí č. 13 - 17 chybí, 13 byla zbořena počátkem 60. let (omotána ocelovým lanem a stržena pásovým traktorem se zdůvodněním, že stínila). 17 spadla r. 1972 při vichřici. Kaple 18 je hromadou cihel viz Hájek I, vpravo kaple č. 19.

foto << Kaple č. 20 poslední před lesíkem Hájek, který je vidět v pozadí.
(viz též Hájek I)

související výlety:   Hájek I    Hájek II


foto fotozpět na minulou stránku
zpět na úvodní stránku