kapličkový výlet na Hájek II (pražská část)   16.10.2005

V letech 1720-26 bylo postaveno podél poutní cesty z Lorety do Hájku 20 výklenkových kapliček s výjevy ze života Panny Marie a sv. Františka. Za vlády Josefa II začaly kapličky z důvodu zrušení dotací chátrat, v roce 1900 jich bylo pouze 14, 1913 o další méně a dnes pouze 11.

foto foto


První kaplička poutní cesty z se nalézá v blízkosti Strahovského kláštera "Na Malovance"
(z procházky 27.3.2005)

foto foto foto


Druhá kaplička schazí, třetí se nalézá v zahradě v ulici U Ladronky, čtvrtá u usedlosti Ladronka, pátá v Kukulově ulici,

foto foto foto


šestá v blízkosti Bolivarovy ulice, sedmá chybí, osmá na Karlovarské, devátá chybí
a desátá v ulici Na hůrce.

související výlety: Hájek I, Hájek III     zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku