Kersko   15.10.2005

pomníček Mileny u hájovny Kersko << pomníček nedaleko hájovny Kersko, u sochy Panny Marie: první a největší bolest nám způsobila naše jediná dcera Milena, která dne 17.3.1935 ukončila na tomto místě dobrovolně svůj mladý život

Kersko, pramen sv. Josefa


pramen sv. Josefa, minerálka podobná Poděbradce             související výlet 1  2

Kersko, Švarná Tonka Hradišťko, bývalý hřbitov Kersko, Krásná Pepina

z borovice Švarná Tonka (obvod kmene 310 cm, 400 let stará) zbyl již pouze kmen s opadanou kůrou

údaje o Krásné Pepině (obvod kmene 270 cm) se rozcházejí: vysazena 1781, stáří 250 let

"Na kostelíku" stával kostelík Božího těla (Corporis Christi) a hřbitov, kam Hradišťko pochovávalo své zesnulé, poslední bohoslužby tu byly konány r. 1780, pak kostelík chátral a r. 1789 byl rozbořen, zachovala se z něj klenutí oken, která byla použita jako oblouky na vchody do domů č.p. 25, 36 a 37, hřbitova bylo používáno až do r. 1785, v následném staletí byly kosti zesnulých soustředěny do jednoho hrobu, na němž majitel poděbradského panství nechal vztyčit r. 1892 železný kříž                 dle kroniky obce Hradištko

brambory v ohni Hradišťko, menhir


oběd: v ohni opečené brambory s česnekem a houby opečené na drátě, léto ještě nekončí

menhir v lokalitě "U kamene" >>
75 cm vysoký, průřez 49 x 40 cm

Písty, Hradišťko a Kří   8.5.2012

páv písečný přesyp, duna


páv cestou na Písty, zarostlá písečná duna z dob ledových u obce Písty, spíše by se zde hodil název obce Písky, níže nezarostlá duna

písečný přesyp, duna
okno kostelíka Božího Těla okno kostelíka Božího Těla okno kostelíka Božího Těla

vstupy do objektů č.p. 36, 25 a 37 v obci Hradišťko orámované okny ze zbořeného kostelíka Božího Těla (Corporis Christi), zajímavé je, že kostelík byl zbořen roku 1789 a letopočet v horní části oblouků je 1807

vodní tvrz Kří

východně od Kerska vyvýšeniny v terénu obehnané vodním příkopem prozrazují umístění vodní tvrze Kří

zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku