Praha     Petřín I     9.10.2005

foto
<< stoupáme po Petřínských schodech vzhůru a nahlížíme přes zeď stojící po levé straně, asi v polovině vidíme první uměle vytesanou jeskyňku

foto

dále pokračujeme po vrstevnici od schodů vpravo okolo dalších jeskyněk >>

foto

<< některé jsou obydlené,
ale obyvatelé jsou bezproblémoví

foto


poslední jeskyňka je v blízkosti Strahovského kláštera >>
Petřín II a III

Petřín IV a V

Malá Svatá hora   8.10.2005

foto << památná kaple Panny Marie na Malé Svaté Hoře (486 m.n.m.), ležící v polovině cesty mezi Prahou a Příbramí, dříve byly z tohoto místa vidět věže největšího poutního místa v Čechách - Svaté Hory

foto


zpět na úvodní stránku