Dolní Dobrouč III (Jiří "50")   24.9.2005

foto Dolní Dobrouč, obec s krojidlem, napřímenou kosou a dlouholetou tradicí hasičského sboru.

Dle stránek obce Sázava, ležící 14 km JZ od Dolní Dobrouče, která má znak velmi podobný tomu dobroučskému jde o vztyčenou radlici a krojidlo. Na stránkách východočeského muzea v Pardubicích se dočteme, že na hřídeli před radlicí bylo upevněno krojidlo podobné noži, které rozřezávalo půdu, radlice ji podebrala a navedla na odvalovou desku, tím napomohla jejímu obrácení.

foto foto


Nechť kdekoliv oheň vzplane, já splním svoji povinnost. Pro záchranu života Pane, dodej mi síly dost. V náručí vynést dítě, když ještě nevypršel čas, ale i starce, matku, která má šedý vlas. Stále na stráži stojím, protože povolaný jsem, před ohněm blízké chráním a pomoci chci všem. Když z Tvé vůle se má stát, že sám život při tom ztratím, požehnej Pane mé rodině a laskavou rukou vrať jim, co při splnění poslání jsem jiným lidem dal. Amen.

foto foto

foto foto


<< oslavenec Jiří s 50ti různými lahváči v sále nové hasičárny žízeň uhasil

zpět na úvodní stránku