královské město Kouřim   10.9.2005

foto foto
<< zvonice


ranně
gotický
kostel
svatého
prvomučedníka
Štěpána
s doznívajícím
románským
slohem >>


foto << V kryptě sv. Kateřiny, pod kostelem sv. Štěpána, je vyobrazena modlící se světice před mučícím nástrojem.
Kamenné chmelové listí na středovém pilíři krypty bylo 1876-7 poškozeno kulovým bleskem a opraveno sádrovým, nyní restaurováno.

foto foto


Tajná chodba z krypty končící pod kostelem, možná souvisela s třípatrovým podzemím starého města.

foto foto  Ve zvonici
 se nalézají
 2 zvony,
 Panna Maria
 << 700 kg

a sv. Štěpán 
2000 kg, >> 
oba jsou 
uloženy 
srdcem 
vzhůru 
(vysoké 
točení 
zvonů). 
O patro níže 
býval zvon 
sv. Václav 
o váze 


10000 kg, ten byl při vyzvánění za odvrácení bouřky r. 1789 poničen bleskem. Shodný způsob uložení zvonů je u nás pouze v Rovensku pod Troskami.

foto foto


Staré město bylo obehnáno hradbami již ve 13. století, ve velkém rozsahu zachovanými. Na dobovém vyobrazení stojí za povšimnutí mimo zakončení hradeb vahadlová pumpa vlevo dole, podobná je umístěna v místním skanzenu (viz Kouřim II).

zpět na úvodní stránku