Lysolaje, Kozí hřbety, Horoměřice   21.8.2005

foto foto


V Lysolajích vyvěrá zázračná studánka, za pramenem stojí kaplička Panny Marie Sedmibolestné.

foto

foto


Přírodní útvar Housle vyhloubený vodou ve svrchnokřídových pískovcích.

foto << buližníkový hřbet mezi Suchdolem a Horoměřicemi nazývaný Kozí hřbety

foto

foto


Horoměřický menhir necelý metr vysoký v  "dětské postýlce" stojící pod lipou východně od obce, blízko cesty na  Kozí hřbety.

<< maskovaná kobylka na buližníku
související výlet do Lysolají

Libušín 20.8.2005

foto <<
kněžna
Libuše
věští
slávu
Prahy

malba
na zdi
místní
krčmy


Podle kronikáře Kosmy (r. 1100) kněžna Libuše prorokuje slávu Prahy z Libušína, teprve kronikář Pulkava (r. 1360) přemísťuje Libuši na Vyšehrad. Z jeho díla čerpal i skladatel Bedřich Smetana a na Libušín se zapomnělo.

foto foto


Kostel sv. Jiří s ranně gotickým kněžištěm, klenbou a výklenky stojící na vyvýšenině s nálezy keramiky ze 6. až 7. století. Zvonice z roku 1500. Na západní straně valy až 4 metry vysoké z roku 900.

související výlet 1  2                zpět na úvodní stránku