Panenský Týnec - Klobuky - Peruc - Slavětín - Hřivčice
13.-14.8.2005

foto << Okolo roku 1300 byla v Panenském Týnci při klášteře klarisek započata stavba gotického chrámu, po požáru roku 1382 však zůstala nedokončena.

foto

zarůstající studánka sv. Blažeje >>


Syn hraběte Martinice ze Smečna spolkl kostičku, ta uvízla v jeho krku a nebylo ji možné vyndat. Po napití ze studánky dítě kýchlo a kostička vyskočila ven.
Hrabě doplnil sebrané peníze a nechal zde postavit
kostelík a sochu sv. Blažeje (ochránce proti nemocím hrdelním).

foto << Boženina studánka v Peruci, kde podle pověsti Božena, dcera Křesinova prádlo prala, když z lovu jedoucí český kníže Oldřich její krásou zaujat, za choť ji pojal.
foto


Lenka u Oldřichova dubu, v místech setkání knížete Oldřicha a selky Boženy, která se stala kněžnou. >>
Výška dubu 30 m, obvod kmene v prsní výši 750 cm, v patě stromu 970 cm, stáří cca 1000 let.

foto << V Klobukách stojí největší menhir u nás, 3,5 m vysoký, zvaný Kamenný muž nebo Zkamenělý pastýř. Byl postaven pravděpodobně Kelty před 2500 lety.
(železitý pískovec)

foto


menhir zvaný Slavětínská baba vysoký 2 m >>
(železitý pískovec, z téhož materiálu je zhotoven boční díl schodiště do kostela Panny Marie nedaleko menhiru a most přes železnici směrem na Hřivčice)

foto << hřivčický pískovcový ukazatel směru cest z roku 1680, vysoký 1,8 m

foto


kostel Panny Marie západně od Slavětína

související výlet 1    zpět na úvodní stránku