Rakovnicko a Jesenicko   27.7. - 3.8.2005

foto Boží studna v Petrovicích u Rakovníka >>

Po roce 1660 u studánky pod dubem tři dívenky hrabaly stlaní a uviděly krásnou paní s děťátkem, o které se lidé domnívali, že je to Panna Maria s Ježíškem. Lidé začali přicházet v hojném počtu, brali si zdejší železito-uhličitou vodu a léčili se jí, zvláště při nemocech kloubů. Někteří uzdravení zde zanechávali svá lůžka.

Hrabě z Valdštýna zde nechal postavit v letech 1710 až 1715 kostel, faru, lázně a hospodu.

Původní nápis nad vchodem do Boží studny:
Maria! Tys naděje naše! Buď zdráva!

foto<< Boží kámen

Sedmého dne procházel Bůh s anděly stvořitelské dílo a na velkém balvanu odpočinuli, ten pod jejich těly tál jako vosk.

foto

4 km východně od Jesenice se nalézá obec Soseň, necelý 1 km jižně od Sosně je zatopený lom, kousek před lomem leží v kraji lesa Boží kámen.

Vandr byl inspirován knihou Otomara Dvořáka Kamenné otazníky české historie, uvedené pověsti jsou ve zkrácené podobě převzaty z této knihy.

foto
V době strašného hladomoru sirotci sbírali v lese plody k utišení věčného hladu. Náhle spatřili u kamene, který vypadá jako stůl, vznešenou zářící postavu. Neznámý dětem vlídně pokynul a ukázal jim mísu v kameni, byla plná teplé krupičné kaše. Po jídle chtěly neznámému poděkovat, ale ten mezitím zmizel. Za několik dní měly děti znovu hlad, i když se bály, vydaly se znovu do Krtských skal. Neznámý byl na místě s dalšími dvěma vznešeně vypadajícími vousatými starci. Z kamenné mísy se kouřilo, naděje děti nezklamala. Pak již chodily ke kameni pravidelně, vždy byla mísa plná kaše až dokud hladomor nepominul, neznámé muže však více nepotkaly.

3 km západně od Jesenice leží obec Krty. Asi 1,5 km jižně od obce v Krtských skalách stojí druhý Boží kámen.

foto foto
Necelý kilometr jižně od obce Krty se nachází Čertův kámen.

Na tomto kameni vyjednával ďábel s místním sedlákem o duši. Vtipný sedlák démona přelstil, ďábel vztekle zařval, zadupal nohama a propadl se do pekel. Zůstal po něm sirný pach a otisk kopyt v kameni.

foto << 1 km severně od Jesenice stávala na skále šibenice. Jedna dívka byla odsouzena k trestu smrti oběšením. Provaz se však přetrhl, dívka spadla a jedna její noha se otiskla do kamene. Soudce, když uviděl toto Božské znamení neviny, dívku propustil na svobodu.
foto

Kounovské řady - český Carnac >>


25 km ssz od Rakovníka najdeme obec Kounov a od ní 2 km sv dlouhé řady menších i větších kamenů. Přesto, že kopec je z opuky (spongilit, turon), tak kameny v řadách jsou křemencové.

související výlet 1    zpět na úvodní stránku