Praha - Divoká Šárka I   24.7.2005

foto << Boží muka v Dolním Liboci u obory Hvězda

foto


Šestákova studánka v Divoké Šárce

foto foto


podzemí ve svrchnokřídovém pískovci západně od Divoké Šárky se skládá z jednoho rozsáhlejšího systému chodeb a dvou rovných chodeb se samostatnými vstupy (jeden zavalen)

foto podzenmí studna a křižování chodeb

foto


<< neoproterozoické buližníky Divoké Šárky
(Šestákova skála)

podzemí Šárky:   II  III  IV  V...      další studánky v Šárce      pomníček pilota 

Kladno Rozdělov - Kamenné Žehrovice a zpět 23.7.2005

foto foto V Doksech poblíž karlovarské silnice nalezneme křížek zasazený do zdi s nápisem:
Ke cti a chvále Boží věnoval Antonín Voráček 1877

skála z oblasti kde se těžil křemenný pískovec "Žehrovák" používaný při stavbě
chrámu sv. Víta a Pražského hradu

zpět na úvodní stránku