Kralupy nad Vltavou - Zeměchy   16.7.2005

foto k p+k skály u altánu na vrchu
           Hostibejk v Kralupech

foto


perucké vrstvy [p]
(sladkovodní až poloslané brekické pískovce)
korycanské vrstvy [k]
(glaukonitické pískovce s mořskou faunou) >>

svrchní křída - cenoman

foto foto


Lobečská skála na severním okraji Kralup

<< v nejvyšší části karbonského sledu se nacházejí četné zuhelnatělé zbytky rostlin

foto skály u železničního tunelu severně od Kralup při cestě na Nelahozeves

šedé zbarvení sedimentů s uhelným pigmentem indikuje vlhké humidní podnebí

červené zbarvení je způsobeno přítomností oxidů železa v suchém aridním klimatu (viz výlet Dobrouč I)

bizarní výtvory v arkózách nýřanských vrstev svrchního karbonu

foto foto

foto


laminy zuhelnatělé hmoty >>

foto

<< sprašová rokle u Zeměch

<< šedé půdní horizonty odpovídají würmským interstadiálům

<< spodní hnědý pruh ve spraši je lesní půda riss-würmského interglaciálu


zpět na úvodní stránku