Praha Prosek I a Ládví   11.6.2005

foto foto


Pod proseckou plání byly pískovce perucko-korycanského souvrství těženy hornickým způsobem již od 18. století. Vchody do labyrintu chodeb a vytěžených prostor jsou dnes zavařeny a zabetonovány.

Prosek II a III     Prosek IV     Prosek V    

foto foto


domácí zvířata v Praze

<< krmení mezi Prosekem a Ďáblicemi (foto Věra)

foto
Proterozoické buližníky tvořily v době křídového postupu moře na pevninu ostrovy. V blízkosti skalisek opracovaných mořským příbojem se tvořily příbřežní uloženiny se zaoblenými balvany


<< Dutina v buližnících, severně od vrcholu Ládví, vyhloubená příbojem a zaplněná zaoblenými balvany a křídovými sedimenty.


zpět na úvodní stránku