ישראל       Israel V       14 - 20 ijjar 5765       23. - 29.5.2005

foto Chrám je Římany roku 70 zbořen, poslední, kdo jejich nadvládě vzdorují jsou Zélóti, osidlují skalní pevnost Masada   מצדה   >>

foto


<< po více než dvouletém obléhání (70 - 73) je pevnost dobita pomocí důmyslné věže vytažené do blízkosti hradeb na uměle vybudovaném náspu (svah na pravé straně obrázku)

foto


části staveb v pevnosti jsou zachovány dodnes >>
foto

foto

foto


chrámovou horu osidlují muslimové a stavějí tam Omarovu mešitu se střechou z plátkového zlata

<< Ze slavného chrámu zbyla pouze západní zeď - Zeď nářků

foto


Zlatá brána byla muslimy zazděna >>
aby se zamezilo vstupu Mesiáše do Jeruzaléma

foto
z hory Tábor vidíme nejúrodnější místo Israele, pláň Megido, místo, kde se má odehrát bitva
Armagedon >>

foto
<< pohřebiště tří národů,
místo posledního soudu

שלום

šalom


Israel I  II  III  IV  V       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku