ישראל       Israel II 14 - 20 ijjar 5765       23. - 29.5.2005

foto foto


Vraždění neviňátek probíhalo i v obcích nedaleko Betléma, jednou z nich byl i Ejn Keren. Malý Jan Křtitel vyvázl ukryt za kamenem. >>

foto

<< V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého!" (Lk 1,39-42)

foto


Nazaret, svatá rodina, malý Ježíš se učí tesařem >>


foto Potom byl Ježíš od Ducha vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí nakonec vyhladověl. (Mt 4,1-2)

<< poušť Vádí Qilt

foto


Hora pokušení >>

foto


Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby." On však odpověděl: "Je psáno: Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst." (Mt 4,3-4)

<< Ve strmých stěnách Hory pokušení se nalézá klášter sv. Jiří

foto

foto


sv. Jiří je zde oblíbeným světcem, jeho vyobrazení se vyskytuje na četných domech, v klášteře sv. Jiří je kámen, u kterého se modlil Pán


Israel I  II  III  IV  V       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku