ישראל       Israel I       14 - 20 ijjar 5765       23. - 29.5.2005

Svatá Země = páté evangelium

foto << Ejn Keren, rodiště Jana Křtitele, místo označeno křížem

foto


Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: "Ne, ale bude se jmenovat Jan!" Namítli jí: "Tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje." Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno. On si vyžádal tabulku a napsal: "Jeho jméno je Jan." Všichni se tomu podivili. Ihned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. (Lk 1,57-64)

foto anděl
Páně
zvěstoval
Panně
Marii ...


foto << pramen v Nazaretě, ze kterého Panna Maria nabírala vodu

foto


hvězda označuje místo narození Ježíše Krista v betlémské jeskyni

foto Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně. (Lk 6,21)

<< oltář obřezání Páně v kostele Narození Páně

foto


kostel Narození Páně >>

foto


<< vstup do Mléčné jeskyně

foto


před útěkem do Egypta se v této jeskyni ukrývala svatá rodina, když Panna Maria kojila Ježíška, kapka mléka ukápla na zem a zbarvila ji do běla >>

Israel I  II  III  IV  V       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku