Chodsko   4.-5.4.2005

foto foto

Šikmá věž v Domažlicích (odchylka od svislice 60 cm)
zajímavý znak v uličce u náměstí
Historická krčma "U Meluzíny" zvaná též "Peleš lotrovská" v Domažlicích

foto foto


foto << smírčí kříž mezi Rejkovicemi a Draženovem

informace ze stránky http://smircikrize.euweb.cz :
Na kříži je zbytek letopočtu "..06".
Podle pověsti kříž souvisí s pohřbem vojáků. Podle jiné zde pán Rejkovického dvora zabil ovčáka, nebo zde byl usmýkán koněm voják, který kříži ustřelil rameno.

foto


poutní místo Dobrá Voda >>

foto


<< studna s dobrou vodou

foto


Újezd - vjezd do statku Jana Sladkého Koziny, neohroženého obhájce starých práv chodských, popraven v Plzni dne 28.11.1695, zde žil na zboží otců svých

foto


dle pověsti tělo viselo na šibenici u pražské cesty (dnes areál Plzeňských pivovarů) přes rok a potom bylo tajně pochováno na hřbitově u kostela sv. Jiří

<< Kozinův pomník na kopci Hrádek

foto


boží muka u Trhanova z roku 1697 postavena na záchranu Lomikarovy duše >>

foto

<< Lamingenův (Lomikarův) zámek v Trhanově
1810 po požáru přestavěn

foto
Kozina obhajuje práva Chodů >>

zpět na úvodní stránku