Voda pro Pražský hrad   27.3.2005

foto


ve Veleslavíně stojí vodárenský objekt z roku 1555, který byl součástí napájení Pražského hradu vodou z libocké studánkyštoly Hradního vodovodu I

eremitáž u Lysé nad Labem   26.3.2005

foto << v blízkosti Lysé nad Labem byla koncem 17. stol. založena hrabětem Františkem Antonínem Šporkem poustevna (snad) sv. Františka

směrem k Labi se nalézala eremitáž (poustevna s romantickým parkem) sv. Václava, květinová neboli zázračná zahrada s pěti vodotrysky, 12 metrů vysokou věží s větrným mlýnem a vodometem, krytý jižní přístup směřoval k tehdejšímu Labi (obr. vpravo níže)

foto foto


<< Z celého areálu se zachovala pouze kaple sv. Václava a dvě sochy andělů nesoucích lampy a představujících smrt blaženou a žalostnou.


zpět na úvodní stránku