Zlenice, Stránčice   13.3.2005

foto foto << zřícenina gotického hradu Zlenice z poloviny 14. století, zpustl po roce 1460

kaple sv. Anny u Stránčic >>


Dle pověsti měl zbožný rolník stižený očním neduhem v roce 1820 vidění,
aby šel do lesa "Jedlovec" a tam pod vysokou jedlí si vymyl oči v prameni,
slepoty bude zbaven a zraku opět nabude.

Z vděčnosti pak na mohutnou jedli zavěsil obraz sv. Anny a putovala sem četná procesí.

Páter Hynek dal roku 1827 jedli poraziti a obrázek pověsil na menší jedli. Fortelný vůz se pod nákladem rozlámal. Přivolaný kovář i kolář nemohli si pohromu vysvětliti, neboť šlo o nejbytelnější vůz, jaký kdy zhotovili. Kmen musili na několik dílců přeřezati, takže na potřebu z ní ničeho nebylo. Tu poznal páter Hynek, že neměl dát jedli káceti a v zadostiučinění dal na tom místě postaviti malou kapličku. Nová jedle vzrůstala a byla časem množstvím obrázků a jinými obětinami, vzláště pak vrkočemi dívčích vlasů ověnčena. Od těch dob každoročně davy lidu sem na svátek sv. Anny putovaly. V roce 1892 si občané Stránčic usmyslili postaviti kapli větší pro 100 osob, aby v ní mohly být konány bohoslužby, dostavěna do dnešní podoby a vysvěcena byla v roce 1896.

foto foto


zázračná studánka - v těchto místech jsou žíly uranové rudy, čímž je v půdě i ve vodě zvýšená radioaktivita, která může brzdit zánětlivá onemocnění,
sníh u silnice před Světicemi >>

sněhové bubliny u Jenče   12.3.2005

foto Na poli mezi nádražím a obcí foukalo, vítr vytvářel ze sněhu koule. Některé byly jako sněhové slupky uvnitř duté, ostatní načechrané jako z peří.

foto

foto
zpět na úvodní stránku