Klánovice - Žák - Úvaly   12.2.2005

foto
V místech kde dnes roste Klánovický les se ve středověku nalézalo několik vsí a rybníků. Ves Žák zanikla pravděpodobně za třicetileté války po vypálení švédským vojskem.


<< Ještě dnes zde můžeme nalézt středověkou kameny roubenou studnu,

terénní vyvýšeniny kamenných plotů, hrází rybníků

a zbytky stěny domu (obrázek níže).


foto Pověst o zvonech ze Žáku:

V žákovské zvonici byli dva cenné zvony o váze 20 a 14 q. Když se obyvatelé chystali uprchnout před vojskem do posázavských lesů shodili zvony do rybníka, aby z nich nepřítel neulil děla. Druhého dne vojsko vypálilo vesnici, do které se nikdo nevrátil.

Jednou zde máchala žena šátek, ten o něco zachytil a stáhl ji do hlubiny. Žena zachráněna nebyla ale našly se zvony, které jsou dle pověsti umístěny v kostele v Jirnech.

foto                  únorové houby

foto


<< V Úvalech, na stejnojmenném náměstí, stojí socha Arnošta z Pardubic (none~1305  † 1364), prvního pražského arcibiskupa (1344), který korunoval na českého krále Karla IV. (1347) a byl jeho přítelem, rádcem a diplomatem. Též byl prvním kancléřem pražské university (1348). Na jihovýchodním okraji obce se nalézá dvůr Hostín, údajné jeho rodiště. V polovině 14.st. se dokonce objevil mezi možnými kandidáty na svatopetrský stolec.

Klánovický les       zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku