Suchdol - Tursko   6.2.2005

foto
<< Boží muka za Úholičkami


foto


Krliš - mohyla ve které vítězové pohřbili svého padlého vůdce Čestmíra
(dle jiné pověsti Tyra), který zastoupil bojácného knížete Neklana (jak vyplývá z jeho jména) v bitvě na Turském poli počátkem 12. st.

Do blízkosti Turska je dle Kosmovy Kroniky české a Starých pověstí českých od Aloise Jiráska kladeno dějiště bájné bitvy mezi vojsky kmene Čechů a severočeských Lučanů.

"Ale když došli na Tursko, širou pláň, zastavil je Čestmír, neb doslechl, že se Lučané již blíží. Včas osadil nevelké návrší, odkud viděli nepřátelské vojsko, ono se blížilo jako černý mrak, veliké, silné, silnější nežli bylo pražské. Vůdce však pražanů nelekal se toho počtu. Stoje na vyvýšeném místě poblíže starého dubu, jenž o samotě tu rostl, promluvil k svému vojsku. A vojsko naslouchalo domnívajíc se, že slyší svého knížete."

Vykopávky zatím uvedenou událost nepotvrdily, na pahorku Krliš (308 m. n. m.) se nalézá pravěká mohyla o průměru 20 metrů, s mladšími zahloubenými hroby z 11. století. Na nedalekém pahorku Ers (345 m. n. m.) byly nalezeny mohyly z doby haštalské - starší doba železná. U samoty Těšina se nalézá mnoho hrobů ze starší doby bronzové - únětická kultura.

foto foto


kostel sv. Martina v Tursku

foto


<< socha Ecce Homo z roku 1700
umístěná ve hřbitovní zdi


související výlet 1   2   3

fotosv. Václav rozhání protikatolický sněm u Turska

Beroun - Koukolova hora - Popovice   22.1.2005

foto

jeskyně ve spodní části vrcholové skály na Koukolově hoře

foto


pohled z jedné a druhé strany
foto


výklenková kaple na vrcholu hory (470 m. n. m.) původně s vyobrazením žehnajícího sv. biskupa Blažeje


foto

průhled "střechou" kaple

foto

"vrcholová" fotografie


Tomáš
Věra
Vojta
Lenka
Vlasta
Péťa
Pepa


zpět na úvodní stránku