Hostivice, Hájek I   15.1.2005

foto << kaplička sv. Jana Nepomuckého v Hostivici
(do poutní cesty nepatřící)

foto


Boží hrob v lesíku Hájek (foto 1.6.2002)

foto foto


kaplička č. 18 (zřítila se v roce 1983) a opravená č. 20 na poutní cestě z Prahy do Hájku

foto


foto


<< věž františkánského kláštera v Hájku u Červeného ÚjezdaPanna Maria nad vchodem >>


Když se Turci r. 1291 zmocnili Sv. Země, přenesen byl zázračně domek, v němž stalo se Zvěstování Panny Marie, do Dalmacie. R. 1924 objevil se domek tento v Italii v lese vavřínovém, který náležel zbožné paní, jménem Laureta, která jej krásně ozdobila. Odtud jméno Panny Marie loretanské a litanie loretanské. Po osmi měsících zmizel domek z lesa toho, že se v něm lupiči zdržovali a spatřen na blízkém pahorku. Odtud přenesen byl na břeh moře Adriatického blíže města Ankony, kde až podnes stojí. Papežové Pavel II. a Sixtus V. vystavěli nad ním nádherný chrám. Město, jež okolo chrámu povstalo, nazváno Loretto.

(František Šmat: Průvodce 1929)

foto

"dům holubí" v čističce osiv na poutní cestě

Roku 1589 Gothard Florián Žďárský vysazuje v místech dnešního kláštera háj. Ptactvo, které se do háje nastěhovalo škodilo na polnostech i úrodě v širokém okolí. Jednoho dne přišlo ledobití a ptactvo utlouklo, nové ptactvo, které se do Hájku nastěhovalo již neškodilo. Lauda alauda Mariam (Chval skřivánku Marii) volávali zbožní Matky Boží ctitelé, když po dlouhé opět době vyskytl se malého toho ptáčka zjev a zpěv.

Gothardův vnuk r. 1622 vykonal pouť do Lorety a r. 1623 počal stavět v Hájku kapli na způsob domku Loretánského. Roku 1624 byla kaple dostavěna, krátce poté se mu narodil syn, kterého si, se svojí ženou, stavbou vyprosili.

Kaple byla vysvěcena 2.7.1625 arcibiskupem pražským Arnoštem kardinálem Harrachem o slavnosti Navštívení Panny Marie. Po svěcení doprovázel ve voze pana kardinála hrabě Florián a hrabě Jar. z Martinic. Martinický hrabě z vozu vypadl a vůz mu přejel obě nohy, bolesti necítil, povstal a jel poděkovat Panně Marii k svatému domečku za své zachránění. V kapli poručil zavěsiti nohy voskové a tabuli malovanou.

Roku 1625 farář z Tachlovic za uzdravení od moru bos putoval do Hájku, sloužil tam Mši svatou a obětoval voskové svíce.

Následovala další uzdravení připisovaná Panně Marii:
Voják, který měl ochrnulé nohy zde zanechal berlu. Za uzdravení od srdeční nemoci zde poutník obětoval stříbrné srdce. Oběť stříbrného děťátka za uzdravení dcery. Oběť stříbrné hlavy za osvobození od bolestí hlavy. Stříbrný prs za uzdravení prsní rakoviny. Dvě stříbrné oči za zbavení očního neduhu.

foto
studna Panny Marie (foto 1.6.2002)>>

U kaple nebyla voda, kopání studny dopadlo neúspěšně. 8.9.1662 na den narození Panny Marie se na jednom místě nedaleko kaple ukázala čistá voda a tam byla studnice vykopána. Později byla vykopána ještě jedna - studnice sv. Antonína. Mnozí s pobožností tu vodu vážili, užívali a jí se omývali, majíce důvěru, že má nějakou obzvláštní moc k očištění zrakův.

foto


<< voda ve studni Panny Marie (foto 1.6.2002)


Františkáni osídlili hájeckou poustevnu v roce 1659. Josefinské reformy znamenají pohromu i pro klášter v Hájku, snaha o zrušení kláštera roku 1786 se však nezdařila, došlo však ke snížení počtu řeholníků. Další útisk nastal za nacistické okupace, ale ke zrušení stále ještě nedošlo. Až v proticírkevním komunistickém tažení v noci ze 13. na 14. dubna 1950 byly přepadeny mužské kláštery v celé republice a řeholníci odvezeni do sběrných klášterů. Jedním takovým byl i Hájek. Od roku 1953 byl klášter v Hájku využíván jako vojenský sklad. Od roku 1990 se o objekt stará Řád menších bratří z kláštera u Panny Marie Sněžné.


informace volně převzaty z díla Dr. Ant. Podlahy - Poutní místa král. Českého a z informačního letáku kláštera.

fotočlánek pro
č. 2 / 06

související výlety: Hájek II, Hájek III     zpět na minulou stránku     zpět na úvodní stránku