Dolní Dobrouč II         23.12.2004 až 2.1.2005      foto foto foto U Reinetova
obrázku
foto foto nad Dobroučí se stmívá a nastává štědrovečerní noc foto foto ________________________________________________________________________________ Roku 1866 občané v Jablonném zničili při sabotážní akci několik vozů s potravinami pruské armády. Mezi těmi, kterým se podařilo uprchnout byl i mlynář Vencl. Ukrýval se v Hůře
za objemnými stromy a učinil slib k Panně Marii. Prusům se mlynáře nepodařilo dopadnout
a tak slib splnil, zavěsil u pramene její obraz.
foto     Poutní místo navštěvovala procesí     z okolních obcí, poutníci prosili o pomoc a také děkovali za prokázaná dobrodiní. V roce 1912 pan farář Tupec z Čermné byl nemocen a léčení nepomáhalo. Jednou v Hůře prosil Pannu Marii o uzdravení. Umyl se vodou ze studánky a ucítil, že mu je lépe. Nechal zde zřídit "koupelnu" a místo vyzdobil. Teměř každodenně sem docházel, prosil o uzdravení a byl vyslyšen.

Roku 1880 postavila zde paní Novotná křížovou cestu.
      Za komunistického režimu se pánové Petr Dušek, Václav Vondra a Ladislav Bednář       z Petrovic rozhodli, že na místě původního obrázku postaví malou kapličku. Ta byla tajně vysvěcena P. Ptáčkem z Čermné roku 1982. To se však nelíbilo tehdejším mocným a dílo v roce 1983 rozbořili. V roce 1989 začal pan Petr Dušek znovu pracovat na obnově, jeho dřívější pomocníci se nové kapličky již nedožili. Za velké účasti věřících byla nově postavená kaplička posvěcena 20. července 1991. ________________________________________________________________________________ foto V zatáčce, u hráze rybníka, mezi Horní a Dolní Dobroučí vjel povoz s lanškrounským správcem Matějem Heissigem do rybníka. Kočímu ani koním již nebylo pomoci, příčina nehody nebyla zjištěna. 2
|
1
3 4 foto Správce na poděkování své záchrany nechal v roce 1730 postavit na místě neštěstí velký pomník. podstavec
pozice č. 1
foto    Sousoší přečkalo války, komunismus a dočkalo    se svobodné doby, ve které některé sochy byly odcizeny a jiné opakovaně úmyslně poškozovány. Panna
Maria
s Ježíškem
pozice č. 2
foto Od roku 2003, po několika opravách, jsou sochy umístěny v budově obecního úřadu v Dolní Dobrouči. sv. Kateřina pozice č. 3 foto    Dřívější umístění zobrazených soch dle pozic         nalezneme ve fotografii pomníku. Mezi podstavcem a Pannou Marií býval čtyřhranný sloup s erbem. sv. Barbora pozice č. 4 zpět na úvodní stránku