Nebušice, Hostouň   9.10.2004

sv. Juliána studánka u Statenic


studánka s mlýnským kamenem západně od Statenic

klouzci


zde stávala na podstavci v lese mezi obcemi Nebušice a Horoměřice socha sv. Juliány (pravděpodobně z Lutychu), v mystickém vidění, která měla od roku 1209, neúplného měsíce v úplňku rozpoznala nedostatek, chybějící svátek Božího Těla a Krve o jehož zavedení se zasloužila, nejdříve v lutyšské diecézi (1246), později v celé západní církvi (ustanoven papežem Urbanem IV. 1264), do sochy prý koncem 19. století udeřil blesk a roztříštil ji


židovský hřbitov v Hostouni konečně rostou, jedna z nalezených rodinek klouzkůnový židovský hřbitov
v Hostouni

foto

náhrobní kámen (maceva)
s menší náhrobní deskou
než výklenek v kameni >>foto


<< náhrobní deska

v prvním řádku se vyskytuje skupina dvou písmen "PN" (v originále číst zprava doleva), jde o zkratku slov "po niftar", což přeloženo do češtiny znamená "zde je pochován(a)"             abeceda:   foto

jméno holčičky se dočteme na 3. řádku vlevo, skupina písmen "GRASSMANN"

písmeno "A" je zde pouze přepisem písmene "alef", jehož výslovnost je však jiná
tabulka výslovnosti a přepisu:   foto

foto Měsíc úmrtí je uveden na 4. řádku, 3. slovo zprava, jde o skupinu písmen "TBT" (pozor na dvojí "T"), měsíc "tevet" (viz tabulka). Jelikož jde o lunisolární kalendář, nezačíná Nový židovský rok stejně, jako v našem kalendáři, ale je závislý na fázi měsíce a dalších pravidlech. Zjednodušeně můžeme říci, že Nový rok připadá na druhou polovinu září až první polovinu října. Dalším zjednodušením se dostaneme ke shodě října s měsícem tišri, listopadu s marchešvanem atd.. Průměrná délka našeho měsíce je přibližně 30,5 dne, u židovského je to 29,5 dne (odpovídá lépe době trvání měsíce nov - nov), proto po několika letech je nutné provést vyrovnání se slunečním kalendářem, pomocí měsíce veadar. Pro toto přizpůsobení se oběma kalendářním systémům, se židovský kalendář nazývá lunisolárním.

Před měsícem (vpravo) se nalézá skupina písmen s háčky, podle kterých poznáme, že jde o zkratku nebo o číslice. Zde jsou písmena "KT", která odpovídají číslicím 20 a 9. Malá Terezka zemřela 29. tevetu, což odpovídá našemu zjednodušenému převodu kalendářů 29. lednu. Chyba je v tomto případě 9 dní.

Zbývá nám ještě určit rok. Počátek židovského letopočtu odpovídá, dle tradice, počátku stvoření světa, ke kterému došlo 6. října 3761 př. n. l., 1. 1. 2000 probíhal tedy rok 5760. Za měsícem (vlevo) se nalézá skupina písmen s tečkami (zkratka nebo číslice). Jde o písmena "TRSA", číselně odpovídající hodnotám 400, 200, 60 a 1. Součtem dostaneme hodnotu 661. Jde o zkrácený letopočet odpovídající roku 5661. Tento rok probíhal 99 let před rokem 2000 (5760 - 5661 = 99), tedy roku 1901.

Ještě se podívejme na 5. řádek, jde o často používanou zkratku "TNCBH" (thi nišmato crura bicrot hechajim), přeloženo: "Jeho (její) duše budiž pojata do svazku živých".

Okoř, Zákolany, Holubice   23.10.2004

foto
hrad Okoř >>

foto
<< umělecké dílo s vrtacími korunkami
u Nového mlýna

foto foto

Antonín Zápotocký v Zákolanech
v hostinci, kde hrával na harmoniku, možno prolistovat i knihu s jeho fotografiemi

foto

uzavřený románský kostel Narození Panny Marie v Holubicích, rotunda ze 13. století
interiér zde

zpět na úvodní stránku