11. svatohubertská slavnost - Kuks   2.-3.10.2004

foto ukázky sokolnictví z počátku slavnosti
sup nádherný (krahujový)
na stanovišti a v letu nízko nad zemí

foto

foto
orel bělohlavý (mládě v letu) >>

foto
František Antonín
hrabě Sporck
s chotí

foto

závěrečný ohňostroj
nad hospitálem
s kostelem Nejsvětější Trojice

fotonedělní návštěva Braunova betlému
sv. Onufrius
zhotoven 1726

sv. Onufrius u obce Zlonice

foto


vidění sv. Huberta
zhotoveno 1722-26

fotodetail z plastiky zobrazující
stigmatizaci sv. Františka,
záhadný pískovcový výrůstek
mezi bradou a tváří světce

zpět na úvodní stránku