Křemešník   11.-12.9.2004

foto zajímavý hostinec na cestě z Humpolce
bohužel zavřený >>

Stříbrná studánka pod hájovnou Korce

foto


foto


Kaplička nad křemešnickou léčivou studánkou >>

Periodický pramen vyvěrá obvykle kolem vánoc a ztrácí se koncem července, někdy vyvěrá ještě na podzim. V kapličce je cedulka s následující básničkou:

Na tu horu Křemešnickou cesta samý kámen,
ve skále tam ve studánce křišťálový pramen.
Ze skály se dub staletý ke studánce sklání,
ratolestmi hustý listem, šetří ji a chrání.
Putovával jsem k studánce vzhůru pružným krokem,
teď po ní jen toužím z hloubi zakaleným okem.
Toužím hledím a vzpomínám: kam se děly časy,
když se kol ní rozléhaly naše dětské hlasy!?
Studánka však věrná sobě, věrná všemu lidu,
snáší s ním od roka k roku tu pozemskou bídu.
S poutníky se unavená ku podzimu ztrácí
na jaře se zotavená poutníkům zas vrací.
Mně se ale víc nevrátí. Cizinou se ploužím
a studánce mládí svého, památkou jen sloužím.
Na tu horu Křemešnickou cesta samý kámen,
neuzřím víc jak tam prýští křišťálový pramen.
13.3.1902


foto
opékač kuřat >>
zpět na úvodní stránku