Liběchovsko 1 - Václav Levý   19.-22.8.2004

foto Václav Levý foto 1820  + 1870, kuchař liběchovského zámku, později jeden z nejvýznamnějších sochařů 19. století, jeho pozdější díla nalezneme v kostele sv. Karla Boromejského a v chrámu sv. Víta v Praze

uvedená díla jsou z 1. poloviny 40. let 19. století

"Had" a sekera širočina, kterou je přeťatý, v tomto borovém lese nazývaném Bora se vyhřívaly na kamenech a mýtinách zmije


foto
uměle vytesaná jeskyňka

"U ještěra"

Harfenice - motiv ženy, vydělávající si na obživu hrou na harfu, byl v době Václava Levýho běžný

hlavy mezi Harfenicí a jeskyňkou

foto

foto

foto foto


Kaple Máří Magdaleny a Čertovy hlavy - dílo vysoké přes devět metrů se dříve tyčilo nad krajinou

foto
v jeskyňce - Klácelce jsou ve zvířecích postavách zpodobněny symboly některých lidských slabostí převzatých z bajky F. M. Klácela Ferina lišák a z předloh francouzského karikaturisty Grandvilla

(Turistický průvodce ČSSR - Máchův kraj - Olympia 1985)

prostor před jeskyňkou se nazývá Blaník, zde jsou reliéfy představující Jana Žižku a Prokopa Holého

foto foto

foto foto


postavy trpaslíků kovajících zbraň Blanickým rytířům (vlevo)

foto

oltář v kapli sv. Jana Křtitele v chrámu sv. Víta na Pražském hradě, sv. Cyril (vlevo) a sv. Jan Křtitel (uprostřed), autorem soch je Václav Levý, socha sv. Metoděje (vpravo) je od Josefa Václava Myslbeka (foto 23.11.09)

foto hrob sochaře na vyšehradském Slavíně (foto níže 6.11.2010)

foto


podzemní těžba opuky ve Vehlovicích

Rybí opuka (dle nálezů zkamenělin) nazývaná žloutek (dle barvy). Bělohorské vrstvy české křídové pánve - jizerské souvrství. Vápnité prachovce a vápnité jemnozrnné pískovce s konkrecemi a lavicemi vápenců

výlety na Liběchovsko:  1  2  3  a Kokořínsko:  1. dětský  I/1  I/2  2. dětský  II  III  IV  V  VI  VII 

zpět na minulou stránku       zpět na úvodní stránku