Poprvé v Dobrouči, Zdenek má "50"   23.-25.7.2004

foto      foto

Horákova kaple se studánkou

Zemědělec Bernard z Dolní Dobrouče v polovině 19. století vážně onemocněl. V lese u stromu s obrázkem Panny Marie vyvěral pramen. Léčení nepomáhalo. Hospodář pil zdejší vodu a jednoho dne učinil slib Panně Marii, jestliže se uzdraví postaví k její cti kapličku. Kapli nepostavil, ale pouze sloup se soškou Panny Marie u pramene. Jedné noci měl sen, ve kterém uslyšel hlas: "Tys nesplnil to, co jsi slíbil". Proto ihned obnovil svůj slib, opět se uzdravil a začal se stavbou kaple. Roku 1866 byla kaple zasvěcena Panně Marii.

fotofoto permská červená jalovina v Dolní Dobrouči

červenohnědé arkózovité slepence přívalových uloženin občasných toků

červené zbarvení způsobují oxidy železa v suchém aridním klimatu

podložím žlutější půdy jsou cenomanské křídové slepence
pohled od kaple k Dolní Dobrouči (foto 16.4.2005).

foto << Panna Maria na cestě ke kapli (foto 24.9.2005)

foto


oslavenec Zdenek s darem


zpět na úvodní stránku