Únětice - dobývání mikrogranitu   6.6.2004

fotorehek domácí
2 týdny stár


foto ...přijdeme k velkému opuštěnému lomu v proterozoických drobách, prachovcích a podřízených břidlicích kralupsko-zbraslavské skupiny, které jsou zde postiženy mírnou regionální i kontaktní metamorfózou. V horní části je proniká i nápadná rozmršťující se žíla světlejšího mikrogranitu (granitporfyru). Ta je součástí žilného roje, který provází dosud vesměs v hloubce skrytý tzv. dolnovltavský pluton...

Prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc.
Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí, Academia 1999, str. 215


fotozlatohlávek skvostný ve květu šípkové růže

Průhonice   29.5.2004

foto
zámek v Průhonicích

foto

poslední víkend vhodný na kochání se krásou rorodendronů - optimum by bylo něco po půli květnafoto


užovka obojková plovoucí v tůňce na Botiči

zpět na úvodní stránku